องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 
  ลงพื้นที่บ้านโนนสีฟัน ตรวจสอบไร่นาสวนผสม เพื่อหางบ...[วันที่ 2023-07-06][ผู้อ่าน 26]
 
  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บ้านตะหนอด หมู่ที่ ...[วันที่ 2023-07-05][ผู้อ่าน 26]
 
  เก็บภาษีนอกสถานที่ ม.12,2 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านพ...[วันที่ 2023-07-05][ผู้อ่าน 27]
 
   ร่วมพิธีฌาปณกิจ[วันที่ 2023-07-05][ผู้อ่าน 29]
 
  ตรวจรับงานโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแ...[วันที่ 2023-07-04][ผู้อ่าน 28]
 
  ร่วมพิธีฌาปณกิจศพคุณพ่อบุญสวน กุลบุตรดี ณ เมรุวัดบ...[วันที่ 2023-07-04][ผู้อ่าน 32]
 
  ลงพื้นที่สอบถามความเป็นอยู่และความต้องการควช่วยเหล...[วันที่ 2023-07-04][ผู้อ่าน 33]
 
  ตรวจรับงานโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้า...[วันที่ 2023-07-04][ผู้อ่าน 28]
 
  ตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟ หมู่ 9 บ้านโกรกพัฒนา  [วันที่ 2023-07-04][ผู้อ่าน 27]
 
  เก็บภาษีนอกสถานที่ ม.1,10 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านข...[วันที่ 2023-07-04][ผู้อ่าน 31]
 
  ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านย...[วันที่ 2023-07-03][ผู้อ่าน 32]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง[วันที่ 2023-07-03][ผู้อ่าน 26]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20หน้า 21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58