องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
  ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๔[วันที่ 2021-06-29][ผู้อ่าน 177]
 
  เก็บขยะอันตรายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์[วันที่ 2021-06-29][ผู้อ่าน 181]
 
  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัว บ้านขาม หมู่ที่ 1 แ...[วันที่ 2021-06-25][ผู้อ่าน 246]
 
  ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -201...[วันที่ 2021-06-25][ผู้อ่าน 177]
 
  ตัดต้นไม้ หมู่ 1 และ หมู่ 10[วันที่ 2021-06-22][ผู้อ่าน 194]
 
  ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 6[วันที่ 2021-06-17][ผู้อ่าน 183]
 
  เก็บขยะอันตรายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์[วันที่ 2021-06-17][ผู้อ่าน 186]
 
  ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 3[วันที่ 2021-06-15][ผู้อ่าน 190]
 
  ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๒[วันที่ 2021-06-14][ผู้อ่าน 190]
 
  ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -201...[วันที่ 2021-06-14][ผู้อ่าน 198]
 
  เก็บขยะอันตรายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์[วันที่ 2021-06-11][ผู้อ่าน 190]
 
  ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2021-06-11][ผู้อ่าน 242]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33