องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
  ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -201...[วันที่ 2021-05-07][ผู้อ่าน 184]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 9[วันที่ 2021-05-06][ผู้อ่าน 190]
 
  ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 3[วันที่ 2021-05-05][ผู้อ่าน 192]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๐[วันที่ 2021-04-28][ผู้อ่าน 217]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างและตัดต้นไม้ หมู่ที่ ๑๐ บ้านใ...[วันที่ 2021-04-26][ผู้อ่าน 191]
 
  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัว บ้านโกรกพัฒนา ม.9[วันที่ 2021-04-23][ผู้อ่าน 236]
 
  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564[วันที่ 2021-04-22][ผู้อ่าน 210]
 
  ฉีดพ่นยาป้องกันโควิด-19[วันที่ 2021-04-19][ผู้อ่าน 279]
 
  ซ่อมไฟฟ้าซ่องสว่าง หมู่ที่2[วันที่ 2021-04-07][ผู้อ่าน 191]
 
  ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 2[วันที่ 2021-03-24][ผู้อ่าน 202]
 
  ดับเพลิงบ้านหนองสะเดา หมู่ที่.11[วันที่ 2021-03-19][ผู้อ่าน 280]
 
  ติดตั้งหอกระจายข่าววัดบ้านพะงาด หมู่ที่ 2[วันที่ 2021-03-12][ผู้อ่าน 320]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33