องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
  ตัดต้นไม้ทางสาธารณะ บ้านสระหลวง หมู่ 3[วันที่ 2022-04-04][ผู้อ่าน 258]
 
  รับมอบใบประกาศเกียรติคุณตำบลจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อ...[วันที่ 2022-04-04][ผู้อ่าน 169]
 
  ติดตั้งระบบไฟฟ้าบ้านผู้ยากไร้ ม.8 บ้านบุ่งตะครอง[วันที่ 2022-04-04][ผู้อ่าน 194]
 
  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัว [วันที่ 2022-04-04][ผู้อ่าน 181]
 
  ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -201...[วันที่ 2022-04-04][ผู้อ่าน 187]
 
  ตัดต้นไม้ และ ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ม.12[วันที่ 2022-04-01][ผู้อ่าน 148]
 
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ[วันที่ 2022-04-01][ผู้อ่าน 143]
 
  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย[วันที่ 2022-03-14][ผู้อ่าน 277]
 
  ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคมฯ[วันที่ 2022-03-14][ผู้อ่าน 236]
 
  ประชุมเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใ...[วันที่ 2022-03-14][ผู้อ่าน 212]
 
  สร้างบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม[วันที่ 2022-03-14][ผู้อ่าน 236]
 
  ตัดต้นไม้ทางสาธารณะ ม.1 บ้านขาม[วันที่ 2022-03-11][ผู้อ่าน 157]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21หน้า 22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46