องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
  กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ร่วมปลูกต้นไม้ในวันเฉลิมพร...[วันที่ 2020-07-28][ผู้อ่าน 377]
 
  กิจกรรมล้างทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ ตามนโยบายจังห...[วันที่ 2020-07-22][ผู้อ่าน 232]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๑[วันที่ 2020-07-21][ผู้อ่าน 266]
 
  ออกกำลังกายวันพุธตามนโยบายรัฐบาล นำโดยท่านนายอำเภอ...[วันที่ 2020-07-15][ผู้อ่าน 409]
 
  กิจกรรมปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินไ...[วันที่ 2020-07-15][ผู้อ่าน 224]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๗[วันที่ 2020-07-13][ผู้อ่าน 254]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๒[วันที่ 2020-07-09][ผู้อ่าน 284]
 
  พ่นหมอกควัน หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๑๐[วันที่ 2020-07-02][ผู้อ่าน 288]
 
  รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563อบต.ขามสมบ...[วันที่ 2020-07-01][ผู้อ่าน 278]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๒[วันที่ 2020-06-29][ผู้อ่าน 292]
 
  กิจกรรมงดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก ตามนโยบายจังหว...[วันที่ 2020-06-26][ผู้อ่าน 233]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๖[วันที่ 2020-06-25][ผู้อ่าน 344]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24หน้า 25|26|27|28|29|30|31|32|33