องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :http://www.khamsomboon.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  เก็บขยะอันตรายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์
   

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ได้ไปเก็บขยะอันตราย หมู่ที่ 11...

  ตรวจรับงานโครงการขุดลอกสระหนองกก บ้านโกรกพัฒนา
   

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการตรวจรับงาน ลงพื้นที่่ตรวจสอบ ตรวจรับงานโครงการขุดลอกสระหนอง...

  โครงการประเมินห้องน้ำสะอาด วัดสวยงาม วัดโนนสีฟัน
   

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ร่วมกับท่านนายอำเภอคง รพ.สต.ตำ...

  โครงการจิตอาสา ปลูกป่า สร้างห้องน้ำ วัดโนนสีฟัน ตำ...
   

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ร่วมกับส่วนราชการอำเภอคง ปกครองตำ...

 
 
 
โครงการจิตอาสา ปลูกป่า สร้างห้องน้ำ วัดโนนสีฟัน ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ปี 2565
รณรงค์การล้างมือ อบต.ขามสมบูรณ์

 

สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2552
Updated 2019 Nov, 26