องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :http://www.khamsomboon.go.th
 
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]41
2 รายงานผลการดำเนินการมาตรการและการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]34
3 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]38
4 คู่มือ แนวทางการปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียน การทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 25 เม.ย. 2565 ]41
5 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 25 เม.ย. 2565 ]34
6 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 25 เม.ย. 2565 ]34
7 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 24 ม.ค. 2563 ]122
8 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 พ.ค. 2562 ]126