องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


คู่มือ แนวทางการปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียน การทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    รายละเอียดข่าว

คู่มือ แนวทางการปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียน การทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ    เอกสารประกอบ คู่มือ แนวทางการปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียน การทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์