องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์    เอกสารประกอบ แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์