องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
สถิติการให้บริการประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 19 เม.ย. 2565 ]122
2 สถิติผู้มายื่นขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2565 ]120
3 สถิติการให้บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2565 ]85
4 สถิติการให้บริการเบี้ยยังชีพ ปี 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]172
5 สถิติขออนุญาตก่อสร้าง ปี 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]205
6 สถิติผู้ขอรับบริการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ปี 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]205
7 สถิติการชำระภาษี ปี 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]197
8 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]172
9 สถิติการให้บริการประชาชน [ 19 มิ.ย. 2562 ]208