องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๓[วันที่ 2020-06-25][ผู้อ่าน 253]
 
  ระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านวังยาว ต.ตูขาด[วันที่ 2020-06-23][ผู้อ่าน 410]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๔[วันที่ 2020-06-18][ผู้อ่าน 232]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๑ และตัดกิ่งไไม้[วันที่ 2020-06-16][ผู้อ่าน 216]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๓ และทำความสะอาดรางน้ำฝน โ...[วันที่ 2020-06-10][ผู้อ่าน 319]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๖[วันที่ 2020-06-09][ผู้อ่าน 318]
 
  พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับโรงเรียน[วันที่ 2020-06-09][ผู้อ่าน 269]
 
  โครงการขามสมบูรณ์รวมใจป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน ต...[วันที่ 2020-06-08][ผู้อ่าน 281]
 
  พ่นหมอกควัน อบต.ขามสมบูรณ์ และศูนย์เด็กเล็ก[วันที่ 2020-06-06][ผู้อ่าน 272]
 
  ตัดต้นไม้ บ้านพะงาดเหนือพัฒนา หมู่ที่ ๑๒[วันที่ 2020-06-04][ผู้อ่าน 285]
 
  กิจกรรมรณรงค์งดการเผาในที่โล่ง เผาเศษวัชพืช ตามนโย...[วันที่ 2020-05-20][ผู้อ่าน 328]
 
  มอบวัสดุสิ่งก่อสร้างช่วยเหลือราษฎรที่ประสบวาตภัย[วันที่ 2020-05-19][ผู้อ่าน 475]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25หน้า 26|27|28|29|30|31|32|33