องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 
  ตัดต้นไม้[วันที่ 2023-08-29][ผู้อ่าน 26]
 
  ส่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคเข้าถังประปาบ้านขาม...[วันที่ 2023-08-29][ผู้อ่าน 38]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจสุขภาพให้กั...[วันที่ 2023-08-29][ผู้อ่าน 31]
 
  ร่วมต้อนรับอาจารย์เพชรลดา พร้อมด้วยคณะ ที่จัดทำวีด...[วันที่ 2023-08-29][ผู้อ่าน 30]
 
  ล้างถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านขาม[วันที่ 2023-08-28][ผู้อ่าน 28]
 
  ดำเนินการจัดทำบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ในศูนย์พัฒนา...[วันที่ 2023-08-28][ผู้อ่าน 32]
 
  ติดตั้งโซลาร์เซลล์[วันที่ 2023-08-28][ผู้อ่าน 31]
 
  ติดตามงานโครงสร้างพื้นฐาน การดำเนินการก่อสร้างถนน ...[วันที่ 2023-08-28][ผู้อ่าน 30]
 
  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ...[วันที่ 2023-08-25][ผู้อ่าน 30]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย[วันที่ 2023-08-24][ผู้อ่าน 35]
 
  ตัดต้นไม้[วันที่ 2023-08-22][ผู้อ่าน 35]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง และผู้...[วันที่ 2023-08-22][ผู้อ่าน 43]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25หน้า 26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68