องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 
  มอบเวชภัณฑ์ และ เงินเยียวยาเกษตรกร กรณีสัตว์ตายด้ว...[วันที่ 2021-08-25][ผู้อ่าน 229]
 
  รับผู้ป่วยเข้าศูนย์กักตนที่ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กขามสม...[วันที่ 2021-08-25][ผู้อ่าน 202]
 
  ีฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [วันที่ 2021-08-16][ผู้อ่าน 216]
 
  ตัดต้นไม้ หมู่ 10 บ้านใหม่สามัคคี[วันที่ 2021-08-16][ผู้อ่าน 209]
 
  รับ - ส่งผู้ป่วยโควิด - 19 และส่งอาหารกล่องให้แก่ผ...[วันที่ 2021-08-11][ผู้อ่าน 299]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 9[วันที่ 2021-08-11][ผู้อ่าน 257]
 
  จัดส่งใบงานให้แก่เด็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาม...[วันที่ 2021-08-10][ผู้อ่าน 212]
 
  ขอขอบคุณ[วันที่ 2021-08-10][ผู้อ่าน 220]
 
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -...[วันที่ 2021-08-06][ผู้อ่าน 263]
 
  ตัดต้นไม้ บ้านโจด หมู่ 4[วันที่ 2021-08-05][ผู้อ่าน 220]
 
  อนุเคราะห์เครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำเข้าสระประปาหมู่...[วันที่ 2021-07-12][ผู้อ่าน 236]
 
  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัว บ้านโนนสีฟัน หมู่ที...[วันที่ 2021-07-08][ผู้อ่าน 386]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30หน้า 31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49