องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 
  เข้าร่วมพิธีการเปิดสนาม การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพ...[วันที่ 2023-07-25][ผู้อ่าน 31]
 
   ร่วมพิธีมอบบ้านให้กับผู้ประสบปัญหาไฟไหม้บ้านทั้งห...[วันที่ 2023-07-21][ผู้อ่าน 42]
 
  เข้าร่วมโครงการกิจกรรมถวายเทียนพรรษา  ณ วัดในเขตตำ...[วันที่ 2023-07-20][ผู้อ่าน 54]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง[วันที่ 2023-07-19][ผู้อ่าน 43]
 
  เข้าร่วมพิธีปิดโรงเรียนชีวิตพิชิตเบาหวานฯ รุ่นที่ ...[วันที่ 2023-07-19][ผู้อ่าน 36]
 
  ดำเนินการขนย้ายหินกากยางเพื่อซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที...[วันที่ 2023-07-18][ผู้อ่าน 41]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์เข้าร่วมพิธีเจริญพร...[วันที่ 2023-07-17][ผู้อ่าน 47]
 
   ล้างเมรุวัดบ้านโนนสีฟัน หมู่ที่ 5[วันที่ 2023-07-17][ผู้อ่าน 86]
 
  ตัดต้นไม้ที่ล้มใส่ถนน กีดขวางการจราจร ทำให้การจราจ...[วันที่ 2023-07-17][ผู้อ่าน 34]
 
  ปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าองค์การบริหา...[วันที่ 2023-07-17][ผู้อ่าน 40]
 
  ร่วมพิธีมอบสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้นเพื่อบรรเทา...[วันที่ 2023-07-14][ผู้อ่าน 43]
 
  ร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโยคะ ของ กลุ่ม อส...[วันที่ 2023-07-14][ผู้อ่าน 34]