องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :www.khamsomboon.go.th
 
 
  กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ร่วมปลูกต้นไม้ในวันเฉลิมพร...[วันที่ 2020-07-28][ผู้อ่าน 266]
 
  กิจกรรมล้างทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ ตามนโยบายจังห...[วันที่ 2020-07-22][ผู้อ่าน 164]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๑[วันที่ 2020-07-21][ผู้อ่าน 208]
 
  ออกกำลังกายวันพุธตามนโยบายรัฐบาล นำโดยท่านนายอำเภอ...[วันที่ 2020-07-15][ผู้อ่าน 305]
 
  กิจกรรมปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินไ...[วันที่ 2020-07-15][ผู้อ่าน 161]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๗[วันที่ 2020-07-13][ผู้อ่าน 185]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๒[วันที่ 2020-07-09][ผู้อ่าน 178]
 
  พ่นหมอกควัน หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๑๐[วันที่ 2020-07-02][ผู้อ่าน 209]
 
  รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563อบต.ขามสมบ...[วันที่ 2020-07-01][ผู้อ่าน 198]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๒[วันที่ 2020-06-29][ผู้อ่าน 223]
 
  กิจกรรมงดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก ตามนโยบายจังหว...[วันที่ 2020-06-26][ผู้อ่าน 156]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๖[วันที่ 2020-06-25][ผู้อ่าน 229]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26