องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
  ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 197]
 
   (โครงการโรงเรียนปลอดภัย กิจกรรมการซ้อมอพยพหนีไฟแล...[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 193]
 
  สนับสนุนเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิ[วันที่ 2021-05-27][ผู้อ่าน 242]
 
  สมทบรถดับเพลิงดับไฟไหม้ ตำบลคูขาด อ.คง [วันที่ 2021-05-24][ผู้อ่าน 329]
 
  มอบอาหารกลางวัน ผู้กักตัวโควิด 19 [วันที่ 2021-05-24][ผู้อ่าน 371]
 
  ตัดกิ่งไม้บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามสมบู...[วันที่ 2021-05-21][ผู้อ่าน 301]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 9 บ้านโกรกพัฒนา[วันที่ 2021-05-21][ผู้อ่าน 196]
 
  ตัดต้นไม้ออกจากสายไฟฟ้า บ้านสระหลวง หมู่ที่ 3 [วันที่ 2021-05-19][ผู้อ่าน 333]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 11 บ้านหนองสะเดา[วันที่ 2021-05-18][ผู้อ่าน 400]
 
  ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่ 9 [วันที่ 2021-05-17][ผู้อ่าน 261]
 
  ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านตะหนอด หมู่ที่ 6[วันที่ 2021-05-17][ผู้อ่าน 240]
 
  เก็บขยะอันตรายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์...[วันที่ 2021-05-12][ผู้อ่าน 214]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33