องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
  ตัดต้นไม้ บ้านโจด หมู่ 4[วันที่ 2021-08-05][ผู้อ่าน 193]
 
  อนุเคราะห์เครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำเข้าสระประปาหมู่...[วันที่ 2021-07-12][ผู้อ่าน 207]
 
  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัว บ้านโนนสีฟัน หมู่ที...[วันที่ 2021-07-08][ผู้อ่าน 312]
 
  อนุเคราะห์นำผู้พิการไปทำบัตรประจำตัวประชาชน[วันที่ 2021-07-07][ผู้อ่าน 211]
 
  อนุเคราะห์เครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำเข้าสระประปาหมู่...[วันที่ 2021-07-07][ผู้อ่าน 200]
 
  ตัดต้นไม้ออกจากสายไฟฟ้า บ้านหนองสะแกพัฒนา หมู่ 13[วันที่ 2021-07-06][ผู้อ่าน 213]
 
  ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5[วันที่ 2021-07-05][ผู้อ่าน 230]
 
  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัว บ้านโนนสีฟัน หมู่ที...[วันที่ 2021-07-05][ผู้อ่าน 187]
 
  ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 7[วันที่ 2021-07-01][ผู้อ่าน 242]
 
  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัว บ้านขาม หมู่ที่ 1 แ...[วันที่ 2021-07-01][ผู้อ่าน 200]
 
  เก็บขยะอันตรายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์[วันที่ 2021-06-30][ผู้อ่าน 240]
 
  ทำความสะอาดหอประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที...[วันที่ 2021-06-30][ผู้อ่าน 209]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33