องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 
  กรรมการตรวจรับพัสดุเข้าตรวจงานก่อสร้าง โครงการก่อส...[วันที่ 2024-03-29][ผู้อ่าน 11]
 
  อาสาบริบาลลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจส...[วันที่ 2024-03-29][ผู้อ่าน 9]
 
  อาสาบริบาลลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจส...[วันที่ 2024-03-28][ผู้อ่าน 10]
 
  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชั...[วันที่ 2024-03-28][ผู้อ่าน 19]
 
  จัดเตรียมสถานที่ บริเวณใต้ถุนพระอุโบสถ ในพิธีเจริญ...[วันที่ 2024-03-27][ผู้อ่าน 15]
 
  อาสาบริบาลลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจส...[วันที่ 2024-03-27][ผู้อ่าน 12]
 
  ทำความสะอาดอุโบสถวัดบ้านขามเพื่อเตรียมสถานที่เจริญ...[วันที่ 2024-03-26][ผู้อ่าน 15]
 
  อาสาบริบาลลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจส...[วันที่ 2024-03-26][ผู้อ่าน 10]
 
  ดำเนินการผูกผ้าจัดเตรียมสถานที่เพื่อต้อนรับ นายเศร...[วันที่ 2024-03-22][ผู้อ่าน 13]
 
  อาสาบริบาลลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจส...[วันที่ 2024-03-20][ผู้อ่าน 10]
 
  อาสาบริบาลลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจส...[วันที่ 2024-03-19][ผู้อ่าน 10]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง[วันที่ 2024-03-19][ผู้อ่าน 11]