องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
  เก็บขยะอันตรายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์[วันที่ 2022-08-05][ผู้อ่าน 142]
 
  ตรวจรับงานโครงการขุดลอกสระหนองกก บ้านโกรกพัฒนา[วันที่ 2022-08-05][ผู้อ่าน 120]
 
  โครงการประเมินห้องน้ำสะอาด วัดสวยงาม วัดโนนสีฟัน[วันที่ 2022-08-04][ผู้อ่าน 133]
 
  โครงการจิตอาสา ปลูกป่า สร้างห้องน้ำ วัดโนนสีฟัน ตำ...[วันที่ 2022-08-01][ผู้อ่าน 111]
 
  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่...[วันที่ 2022-08-01][ผู้อ่าน 99]
 
  ตรวจเยี่ยมโครงการวัดสวยห้องน้ำสะอาด วัดโนนสีฟัน[วันที่ 2022-08-01][ผู้อ่าน 68]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 9[วันที่ 2022-07-27][ผู้อ่าน 90]
 
  ตัดต้นไม้ หมู่ที่ 3 บ้านสระหลวง[วันที่ 2022-07-22][ผู้อ่าน 94]
 
  ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรร...[วันที่ 2022-07-12][ผู้อ่าน 76]
 
  กิจกรรมการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสม...[วันที่ 2022-07-11][ผู้อ่าน 107]
 
  สำรวจกลุ่มเปราะบาง ตำบล ขามสมบูรณ์ [วันที่ 2022-07-07][ผู้อ่าน 95]
 
  ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2022-07-07][ผู้อ่าน 89]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33