องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 
  การขับเคลื่อนการดำเนินงาน "ตำบลแข้มแข็ง ตามหลักปรั...[วันที่ 2024-01-16][ผู้อ่าน 17]
 
  ซ่อมแซมถนนสายบ้านพะงาดเหนือพัฒนา-บ้านสี่เหลี่ยม เข...[วันที่ 2024-01-15][ผู้อ่าน 15]
 
  อาสาบริบาลลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจส...[วันที่ 2024-01-15][ผู้อ่าน 9]
 
  ดำเนินการดับไฟไหม้ข้างทางเขตตำบลขามสมบูรณ์[วันที่ 2024-01-13][ผู้อ่าน 8]
 
  ร่วมสนับสนุนขนม ทุนการศึกษา ของขวัญ เนื่องในงานวัน...[วันที่ 2024-01-12][ผู้อ่าน 21]
 
  ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และมอบเงินสนับสนับสนุนใ...[วันที่ 2024-01-12][ผู้อ่าน 7]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ 12 [วันที่ 2024-01-11][ผู้อ่าน 10]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่างหมู่ 5[วันที่ 2024-01-10][ผู้อ่าน 11]
 
  ดำเนินการซ่อมถนนสายบ้านพงาดเหนือ-บ้านสี่่เหลี่ยม[วันที่ 2024-01-10][ผู้อ่าน 18]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่างหมู่ 5 และเก็บสายไฟที่ตกพื้นขึ้นเสา[วันที่ 2024-01-09][ผู้อ่าน 9]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ 4[วันที่ 2024-01-08][ผู้อ่าน 9]
 
  คณะผู้บริหาร และข้าราชการ พนักงาน ร่วมเดินทางมาส่ง...[วันที่ 2024-01-08][ผู้อ่าน 16]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58