องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
  เก็บขยะอันตรายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์[วันที่ 2022-08-24][ผู้อ่าน 68]
 
  ตัดต้นไม้ บ้านโจด หมู่ 4[วันที่ 2022-08-23][ผู้อ่าน 74]
 
  ร่วมอบรมปฎิบัติการเชิงวิเคราะห์ พื้นที่หาแนวทางตลา...[วันที่ 2022-08-23][ผู้อ่าน 65]
 
  เผาขยะมูลฝอย[วันที่ 2022-08-22][ผู้อ่าน 91]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 74]
 
  ตัดต้นไม้ บ้านตะหนอด หมู่ 6[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 70]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 8[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 76]
 
  มอบรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการ รายนายทอง พลนอก[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 75]
 
  ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 59]
 
  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ หลักสูตร “...[วันที่ 2022-08-18][ผู้อ่าน 21]
 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2[วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 70]
 
  ทำระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่โรงเรียนชุมชนบ้านวัด ตำบลเท...[วันที่ 2022-08-10][ผู้อ่าน 59]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33