องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัว [วันที่ 2022-04-04][ผู้อ่าน 163]
 
  ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -201...[วันที่ 2022-04-04][ผู้อ่าน 170]
 
  ตัดต้นไม้ และ ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ม.12[วันที่ 2022-04-01][ผู้อ่าน 129]
 
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ[วันที่ 2022-04-01][ผู้อ่าน 126]
 
  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย[วันที่ 2022-03-14][ผู้อ่าน 249]
 
  ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคมฯ[วันที่ 2022-03-14][ผู้อ่าน 193]
 
  ประชุมเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใ...[วันที่ 2022-03-14][ผู้อ่าน 191]
 
  สร้างบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม[วันที่ 2022-03-14][ผู้อ่าน 212]
 
  ตัดต้นไม้ทางสาธารณะ ม.1 บ้านขาม[วันที่ 2022-03-11][ผู้อ่าน 138]
 
  สร้างบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 128]
 
  ประชุมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ของผู้รับบร...[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 134]
 
  ปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขามสมบูรณ์[วันที่ 2022-02-08][ผู้อ่าน 192]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33