องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 
  ฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้า หมู่ 9 บ้านโกรกพัฒนา[วันที่ 2023-06-30][ผู้อ่าน 17]
 
  ตัดต้นไม้ที่บังแสงสว่าง ของหลอดไฟ บ้านตะหนอด[วันที่ 2023-06-28][ผู้อ่าน 18]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง[วันที่ 2023-06-27][ผู้อ่าน 15]
 
  รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในก...[วันที่ 2023-06-26][ผู้อ่าน 28]
 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตำบลพัฒนาคุณภาพชีวิต “คงโมเดล...[วันที่ 2023-06-21][ผู้อ่าน 27]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง[วันที่ 2023-06-20][ผู้อ่าน 29]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง [วันที่ 2023-06-20][ผู้อ่าน 31]
 
  มอบเงินร่วมสร้างศาลาธรรมสังเวช ณ วัดหนองบัวทุ่ง ต....[วันที่ 2023-06-20][ผู้อ่าน 60]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง[วันที่ 2023-06-16][ผู้อ่าน 22]
 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [วันที่ 2023-06-15][ผู้อ่าน 21]
 
  มอบกายอุปกรณ์ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ[วันที่ 2023-06-14][ผู้อ่าน 26]
 
  สำรวจความเสียหายถนนหมู่ที่ 12 แก้ไขเพิ่มเติมเรียบร...[วันที่ 2023-06-14][ผู้อ่าน 23]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49