องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 
  มอบเครื่องดื่มให้จุดบริการชุมชน[วันที่ 2024-04-13][ผู้อ่าน 11]
 
  ร่วมกิจกรรมรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์  บ้...[วันที่ 2024-04-13][ผู้อ่าน 13]
 
  จุดบริการประชาชน หน้า อบต .ขามสมบูรณ์[วันที่ 2024-04-12][ผู้อ่าน 11]
 
  เข้าเวรจุดบริการประชาชน [วันที่ 2024-04-12][ผู้อ่าน 11]
 
  จัดโครงการวันผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม...[วันที่ 2024-04-11][ผู้อ่าน 10]
 
  เปิดจุดบริการประชน[วันที่ 2024-04-11][ผู้อ่าน 14]
 
  เข้าเวรจุดบริการประชาชน[วันที่ 2024-04-11][ผู้อ่าน 12]
 
  ติดตั้งป้ายรณรงค์การใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์[วันที่ 2024-04-10][ผู้อ่าน 33]
 
  ตัดต้นไม้[วันที่ 2024-04-09][ผู้อ่าน 16]
 
  ร่วมวางพวงหรีดและจุดธูปเคารพศพ นายสำเนียง พันธุ์สว...[วันที่ 2024-04-08][ผู้อ่าน 14]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง[วันที่ 2024-04-05][ผู้อ่าน 12]
 
  ร่วมพิธีมอบสิ่งของในดารดำรงชีพเบื้องต้นให้กับนายสุ...[วันที่ 2024-04-05][ผู้อ่าน 20]