องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 
  ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 11[วันที่ 2023-11-08][ผู้อ่าน 15]
 
  ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง[วันที่ 2023-11-08][ผู้อ่าน 7]
 
  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ...[วันที่ 2023-11-08][ผู้อ่าน 5]
 
  ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง[วันที่ 2023-11-06][ผู้อ่าน 2]
 
  ตัดต้นไม้วัดบ้านโนนสีฟัน[วันที่ 2023-11-03][ผู้อ่าน 5]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิก...[วันที่ 2023-11-03][ผู้อ่าน 4]
 
  โครงการเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กั...[วันที่ 2023-11-02][ผู้อ่าน 10]
 
  ร่วมประชุมกลุ่มสนับสนุนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้อง...[วันที่ 2023-10-30][ผู้อ่าน 7]
 
  ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง ม.11[วันที่ 2023-10-26][ผู้อ่าน 23]
 
  สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ  2...[วันที่ 2023-10-26][ผู้อ่าน 20]
 
  ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง ม.8[วันที่ 2023-10-25][ผู้อ่าน 25]
 
  เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน ...[วันที่ 2023-10-24][ผู้อ่าน 19]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49