องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
  โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชน หลักสูตร "การนวดแผนไทย"[วันที่ 2023-03-13][ผู้อ่าน 20]
 
  นำส่งขยะอันตราย[วันที่ 2023-03-10][ผู้อ่าน 12]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง[วันที่ 2023-02-28][ผู้อ่าน 11]
 
  ซ่อมแซมถนนลาดยาง[วันที่ 2023-02-27][ผู้อ่าน 10]
 
  ซ่อมแซมถนนลาดยาง[วันที่ 2023-02-23][ผู้อ่าน 20]
 
  สำรวจท่อระบายน้ำและถนนที่ชำรุดจากสาธารณภัย[วันที่ 2023-02-23][ผู้อ่าน 47]
 
  ตัดต้นไม้ รพ.สต.ขามสมบูรณ์[วันที่ 2023-02-22][ผู้อ่าน 9]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง[วันที่ 2023-02-21][ผู้อ่าน 60]
 
  ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูก...[วันที่ 2023-02-16][ผู้อ่าน 18]
 
  ตั้งจุดตรวจบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด[วันที่ 2023-02-16][ผู้อ่าน 14]
 
  สอบข้อเท็จจริงกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม...[วันที่ 2023-02-13][ผู้อ่าน 55]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ม.4[วันที่ 2023-02-01][ผู้อ่าน 14]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33