องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 
  ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง[วันที่ 2023-09-28][ผู้อ่าน 17]
 
   ร่วมพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่  นายสายนต์ นาประจักษ์ (...[วันที่ 2023-09-25][ผู้อ่าน 26]
 
  ติดตามงานโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพะงาดเหนือพ...[วันที่ 2023-09-25][ผู้อ่าน 21]
 
  สำรวจแหล่งน้ำ[วันที่ 2023-09-25][ผู้อ่าน 26]
 
  ซ่อมแซมถนนลาดยาง[วันที่ 2023-09-25][ผู้อ่าน 27]
 
  ติดตั้งไฟส่องสว่าง โซลาร์เซลล์ และย้ายสายไฟประปา[วันที่ 2023-09-25][ผู้อ่าน 12]
 
  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำ...[วันที่ 2023-09-22][ผู้อ่าน 21]
 
  ฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2023-09-22][ผู้อ่าน 15]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมและภาวะความเป็นผู้นำ...[วันที่ 2023-09-21][ผู้อ่าน 23]
 
  ติดตั้งไฟส่องสว่าง โซลาร์เซลล์ [วันที่ 2023-09-20][ผู้อ่าน 16]
 
  ซ่อมแซมถนนลาดยาง[วันที่ 2023-09-20][ผู้อ่าน 17]
 
  ซ่อมแซมถนนลาดยาง[วันที่ 2023-09-19][ผู้อ่าน 17]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49