องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :www.khamsomboon.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 106 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลาง(e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคสล.๒สาย บ้านโกรกพัฒนา ม.๙ [ 11 ก.ย. 2563 ]14
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านโกรกพัฒนา หมู่ 9 [ 14 เม.ย. 2563 ]38
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านพะงาดเหนือพัฒนา หมู่ 12 [ 14 เม.ย. 2563 ]37
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]19
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 [ 12 พ.ย. 2561 ]70
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 9 บ้านโกรกพัฒนา [ 14 ก.ย. 2561 ]72
7 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพัก บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 8 มิ.ย. 2561 ]63
8 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพัก ซอยสุขสวัสดิ์ บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 8 มิ.ย. 2561 ]64
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองสะแก ถึงบ้านบุ่งตะครอง (จากหน้าบ้านนางแผง กุนอก ถึงหน้าบ้านนายมนัส ภาครฉิม) หมู่ที่ 13 บ้านหนองสะแก ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 5 มิ.ย. 2561 ]64
10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทิศตะวันตกถึงเขตตำบลดอนใหญ่ หมู่ 11 บ้านหนองสะเดา ขามสมบรูณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 25 พ.ค. 2561 ]61
11 โครงการขุดลอกเหมืองดินสาธารณะ หมู่ที่6 บ้านตะหนอด ขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 25 พ.ค. 2561 ]66
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองสะแก-บ้านบุ่งตะครอง หมู่ที่ 13 บ้านหนองสะแก ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 25 พ.ค. 2561 ]76
13 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายกลางทุ่งตะวันหมู่ที่ 12 [ 22 พ.ค. 2561 ]64
14 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง,ขุดสระ หมู่ที่3 ขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 พ.ค. 2561 ]60
15 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง,ขุดสระ หมู่ที่13 ขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 พ.ค. 2561 ]64
16 โครงการซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 [ 11 พ.ค. 2561 ]58
17 ประกาศราคากลาง ม.๑ [ 3 พ.ค. 2561 ]56
18 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโคกหนองรังกาถึงโนนจะบก [ 24 ม.ค. 2561 ]65
19 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง ปรับรื้อ (ทางเดิมลูกรัง) แล้วบดทับจำนวน 2 สาย บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่ 9 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 27 ต.ค. 2560 ]68
20 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเรียบคลองส่งน้ำ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 15 ก.ย. 2560 ]55
 
หน้า 1|2|3|4|5|6