องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :http://www.khamsomboon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 132 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 11 ก.พ. 2564 ]20
2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 11 ก.พ. 2564 ]16
3 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 9 ธ.ค. 2563 ]17
4 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]15
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 25 พ.ย. 2563 ]14
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]15
7 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 9 ต.ค. 2563 ]16
8 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 9 ต.ค. 2563 ]12
9 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 9 ต.ค. 2563 ]12
10 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 9 ต.ค. 2563 ]14
11 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 9 ต.ค. 2563 ]12
12 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม [ 9 ต.ค. 2563 ]12
13 การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนนายกองคืการบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 9 ต.ค. 2563 ]13
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกสรรเข้ารับการจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 7 ต.ค. 2563 ]51
15 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]13
16 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 14 ส.ค. 2563 ]14
17 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]13
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]13
19 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 6 ส.ค. 2563 ]13
20 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7