องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :www.khamsomboon.go.th
 
 
  ตัดต้นไม้ บ้านพะงาดเหนือพัฒนา หมู่ที่ ๑๒[วันที่ 2020-06-04][ผู้อ่าน 3]
 
  มอบวัสดุสิ่งก่อสร้างช่วยเหลือราษฎรที่ประสบวาตภัย[วันที่ 2020-05-19][ผู้อ่าน 39]
 
  โครงการปลูกต้นไม้ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ...[วันที่ 2020-05-14][ผู้อ่าน 45]
 
  ปลูกผัก สวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ตามโ...[วันที่ 2020-05-14][ผู้อ่าน 52]
 
  ออกเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือด...[วันที่ 2020-05-07][ผู้อ่าน 43]
 
  การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก...[วันที่ 2020-03-26][ผู้อ่าน 54]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน โร...[วันที่ 2020-03-24][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี...[วันที่ 2019-11-08][ผู้อ่าน 133]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๒[วันที่ 2019-11-08][ผู้อ่าน 116]
 
  ออกกำลังกายวันพุธตามนโยบายรัฐบาล นำโดยท่านนายอำเภอ...[วันที่ 2019-11-06][ผู้อ่าน 12]
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ งบประมาณจากกองทุนหลัก...[วันที่ 2019-09-17][ผู้อ่าน 13]
 
  ซ่อมไฟส่องสว่าง บ้านมะค่า หมู่ที่ ๗[วันที่ 2019-07-19][ผู้อ่าน 221]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7