องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :www.khamsomboon.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ตุลาคม 62 - มีนาคม 63) [ 8 มิ.ย. 2563 ]13
2 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษจิกายน 2558 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน [ 22 ธ.ค. 2559 ]53
3 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2558 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน [ 18 พ.ย. 2559 ]54
4 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2558 นายอำเภอ [ 18 พ.ย. 2559 ]56
5 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2559 นายอำเภอ [ 11 ต.ค. 2559 ]58
6 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2559 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน [ 11 ต.ค. 2559 ]55
7 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2559 นายอำเภอ [ 15 ก.ย. 2559 ]53
8 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2559 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน [ 15 ก.ย. 2559 ]56
9 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2559 นายอำเภอ [ 18 ส.ค. 2559 ]57
10 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2559 นายอำเภอ [ 21 ก.ค. 2559 ]60
11 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2559 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน [ 21 ก.ค. 2559 ]57
12 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2559 นายอำเภอ [ 16 มิ.ย. 2559 ]57
13 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2559 นายอำเภอ [ 16 พ.ค. 2559 ]55
14 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2559 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน [ 16 พ.ค. 2559 ]59
15 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2559 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน [ 15 พ.ค. 2559 ]50
16 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2559 นายอำเภอ [ 26 เม.ย. 2559 ]59
17 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2559 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน [ 26 เม.ย. 2559 ]50
18 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559 นายอำเภอ [ 21 มี.ค. 2559 ]57
19 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน [ 21 มี.ค. 2559 ]53
20 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม2559 นายอำเภอ [ 16 ก.พ. 2559 ]55
 
หน้า 1|2|3