องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    เอกสารประกอบ

รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์