องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามสมบูรณ์