องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ประชุมประจำเดือน


นายแดง  ชุดกลาง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์
เข้าร่วมประชุมพนักงาน อบต.ขามสมบูรณ์ ประจำเดือน มกราคม 2563
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563  พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้วย
คุณธรรมและความโปร่งใส  แก่พนักงาน อบต.ขามสมบูรณ์

2023-09-22
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18