องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ออกเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563  คณะผู้บริหาร นำโดยท่านนายกแดง  ชุดกลาง พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการทุกคน ออกเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้ง 13 หมู่บ้าน จำนวน 138 คน

2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-13
2024-06-12