องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ปลูกผัก สวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ "กิจกรรมแผน ปฏิบัติการ 90 วัน "


วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 ท่านนายกแดง ชุดกลาง คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานราชการทุกคน ร่วมกันปลูกผัก สวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ "กิจกรรมแผน
ปฏิบัติการ 90 วัน "

2023-09-22
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18