องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ร่วมวางพวงหรีดและจุดธูปเคารพศพ นายสำเนียง พันธุ์สวัสดิ์ ผู้วายชนม์


วันจันทร์ที่ที่ 8 เมษายน 2567 นายองอาจ ขอศรีกลาง นายก อบต. ขามสมบูรณ์ นางสาวศิริวรรณ ฉิมนอก จพง.การเงินและบัญชี นางสุภาวดี สีหา ร่วมวางพวงหรีดและจุดธูปเคารพศพ นายสำเนียง พันธุ์สวัสดิ์ ผู้วายชนม์ ณ วัดบ้านขาม  ตำบลขามสมบูรณ์

2024-05-25
2024-05-24
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-17
2024-05-16