องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ร่วมพิธีมอบสิ่งของในดารดำรงชีพเบื้องต้นให้กับนายสุวิทย์  ศรีสา  ซึ่งเป็นผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ณ บ้านโกรกตะไก้ ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา


วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 นายองอาจ ขอศรีกลาง นายก อบต.ขามสมบูรณ์ ได้มอบหมายให่นายสมยศ ลาภสมบูรณ์ยิ่ง รองนายก อบต. นายมนตรี เกิดมะม่วง รองนายก อบต. นางสาวภิรมย์ญา สุนทรวัตร์ ผช.นักพัฒนาชุมชน นายวีระ รังสิโยภา และนางสุภาวดี สีหา ร่วมพิธีมอบสิ่งของในดารดำรงชีพเบื้องต้นให้กับนายสุวิทย์  ศรีสา  ซึ่งเป็นผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ณ บ้านโกรกตะไก้ ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา และในโอกาสนี้นายสมยศ ลาภสมบูรณ์ยิ่ง รองนายก อบต. ได้มอบบล๊อก จำนวน 1,000 ก้อน (ส่วนตัว) ให้กับคุณสุวิทย์ ศรีสา ผู้ประสบปัญหาในครั้งนี

2024-05-25
2024-05-24
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-17
2024-05-16