องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


โครงการปลูกต้นไม้ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ"


วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 ท่านนายกแดง ชุดกลาง คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานราชการทุกคน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ"

2023-09-22
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18