องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


จัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย


นพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567  เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป  กองสาธารณสุขฯ ได้จัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งได้แก่ ผู้นำชุมชน/คณะทำงานธนาคารขยะทุกหมู่บ้าน คณะทำงานเจ้าหน้าที่ อบต.ขามสมบูรณ์ ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยมีผู้นำชุมชน/คณะทำงานธนาคารขยะทุกหมู่บ้าน คณะทำงานเจ้าหน้าที่ อบต.ขามสมบูรณ์ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

2024-05-25
2024-05-24
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-17
2024-05-16