องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


อาสาบริบาลลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ติดเตียง จำนวน  4 ราย


วัน พุธที่ 3เมษายน 2567 นางสาวปาลิกา ไตรคุ้มมะดัน อสบ.ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ติดเตียง บ้านหนองสะเดาจำนวน 4ราย 
1.นางเเส  ใหญ่นอก
2.นางโอ  เกล้าโนนสูง
3.นายประจวบ เกล้าโนนสูง
4.ด.ช.องอาจ   โชคพิมาย

2024-05-25
2024-05-24
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-17
2024-05-16