องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมมอบหน้ากากผ้า


วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ นำโดย นายแดง  ชุดกลาง  นายก อบต.ขามสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.และเจ้าหน้าที่ อบต.ขามสมบูรณ์ ดำเนินการมอบหน้ากากอนามัย(แมสผ้า) แก่ประชาชนในตำบลขามสมบูรณ์

2023-09-22
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18