องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


อาสาบริบาลลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ติดเตียง จำนวน 3 ราย


 วัน พฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวปาลิกา ไตรคุ้มมะดัน อสบ. และนางสาวเปรมฤทัย หมั่นการลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ติดเตียง ม.9 เเละม.12จำนวน 3ราย 
1.นายบุญ  กุนอก
2.นายเเสนศักดิ์  โจกกลาง
3.นางชุม  หมั่นการ

2024-04-10
2024-04-09
2024-04-08
2024-04-05
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-03
2024-04-03