องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


อาสาบริบาลลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ติดเตียง จำนวน 4 ราย


วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวปาลิกา ไตรคุ้มมะดัน อสบ. และนางสาวเปรมฤทัย หมั่นการลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ติดเตียง ม.1จำนวน 4ราย 
1.นายคูณ  พิรักษา
2.นางเเส  ใหญ่นอก
3.นางประนอม  พิรักษา
4.นางรัศมี สวาทนา

2024-04-10
2024-04-09
2024-04-08
2024-04-05
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-03
2024-04-03