องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


อาสาสมัครบริบาลลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ติดเตียง จำนวน  3 ราย


วัน ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวปาลิกา ไตรคุ้มมะดัน อสบ. และนางสาวเปรมฤทัย หมั่นการลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ติดเตียง ม.13 จำนวน  3ราย 
1.นายนคเรช  ชูสันเทียะ
2.นางหว่าง  กุนอก
3.นายสุวิทย์  รักมิตร

2024-04-10
2024-04-09
2024-04-08
2024-04-05
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-03
2024-04-03