องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ออกสำรวจตรวจสอบโครงการที่สมาชิกสภา อบต.เสนอเข้าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งแต่หมู่ที่ 1 -13


วันที่ 6 สิงหาคม 61 นายแดง ชุดกลาง นายก อบต.ขามสมบูรณ์ พร้อม ปลัด อบต.และผอ.กองช่าง ออกสำรวจตรวจสอบโครงการที่สมาชิกสภา อบต.เสนอเข้าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งแต่หมู่ที่ 1 -13
2023-09-22
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18