องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


แจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ พร้อมประชาคมหมู่บ้านเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 และแนะนำปลัด อบต.ย้ายมาใหม่


วันที่ 3 สิงหาคม 61 นายแดง ชุดกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ พร้อมรองนายก อบต.และปลัด อบต. ออกพบปะพี่น้องประชาชน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 เพื่อแจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ พร้อมประชาคมหมู่บ้านเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 และแนะนำปลัด อบต.ย้ายมาใหม่
2023-09-22
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18