องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชน หลักสูตร "การนวดแผนไทย"


วันศุกร์  ที่ 10 มีนาคม 2566 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ได้จัดโครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชน หลักสูตร "นวดแผนไทย" ประจำปี 2566

2023-05-24
2023-05-23
2023-05-22
2023-05-22
2023-05-19
2023-05-16
2023-05-15
2023-05-12
2023-05-11
2023-05-10