องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ร่วมงานบวงสรวงท้าวสุรนารี องค์ประจำอำเภอคง ประจำปี 2566


วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ โดยนายองอาจ ขอศรีกลาง นายก อบต. พร้อมด้วยรองนายก อบต. พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมรำบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี องค์ประจำอำเภอคง ประจำปี 2566

2023-05-24
2023-05-23
2023-05-22
2023-05-22
2023-05-19
2023-05-16
2023-05-15
2023-05-12
2023-05-11
2023-05-10