องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง  เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม


วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 นายองอาจ  ขอศรีกลาง นายก อบต.ขามสมบูรณ์ และพนักงาน อบต.  ได้ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง  เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ราย นางนกแก้ว แก้วระวัง บ้านเลขที่ 157 ม.12 ต.ขามสมบูรณ์

2024-05-25
2024-05-24
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-17
2024-05-16