องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


วิ่งอำเภอสุขใจ ประจำปี 2566


วิ่งอำเภอสุขใจ อำเภอคง ตำบลขามสมบูรณ์ นำโดยท่านนายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง ทีมปลัดอำเภอ ทีมสสอ.คง นายองอาจ ขอศรีกลาง นายก อบต.ขามสมบูรณ์ นายสมยศ ลาภสมบูรณ์ นายมนตรี เกิดมะม่วง ปลัดบุญสืบ ชอบการ คณะผู้บริหารทุกท่าน ส.อบต ผู้นำชุมชน อสม. ทุกหมู่บ้าน คณะครูโรงเรียนในเขตตำบลขามสมบูรณ์ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ขามสมบูรณ์ 

2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-13
2024-06-12