องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมถนนลาดยาง


วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุด บ้านหนองสะแก หมู่ 13 ตำบลขามสมบูรณ์ 

2023-05-24
2023-05-23
2023-05-22
2023-05-22
2023-05-19
2023-05-16
2023-05-15
2023-05-12
2023-05-11
2023-05-10