องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมถนนลาดยาง


วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุด บ้านหนองสะแก หมู่ 13 ตำบลขามสมบูรณ์ 

2024-05-25
2024-05-24
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-17
2024-05-16