องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง


วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ 9 จำนวน 1 จุด 2 หลอด และติดตั้งไฟโซลาร์เซลล์หน้าโรงเรียนบ้านขามจำนวน 1 โคม 

2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-13
2024-06-12