องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 9


วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 พนักงานองคืการบริหารส่วนตำบลขาามสบูรณ๋ ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 9 บ้านโกรกพัฒนา จำนวน 2 จุด 4 หลอด 
 

2023-03-21
2023-03-18
2023-03-17
2023-03-16
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-03-13
2023-03-10
2023-02-28